Notice: Undefined index: _file_ in /home/server630531/ftp/www/wratislavia/wp-content/themes/highstand/core/highstand.class.php on line 504

Polityka bezpieczeństwa

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A.
Monopolowa 4
51-501 Wrocław

1. Prowadzącym zakład jest:

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław
tel. +48/ 71 34 74 102
fax +48/ 71 34 74 110
e-mail: biuro@wratislavia-bio.pl
http://www.wratislavia-biodiesel.eu/

2. Kierującym zakładem jest:

Prezes Zarządu  WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A.

3. Potwierdzenie zgłoszenia:

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgłoszenie prowadzący zakład przekazał Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również Program Zapobiegania Awariom.

4. Opis działalności:

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. to jeden z liderów w produkcji biopaliw w Europie.

Produkty, które znajdują się w ofercie to: estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, glicerynę farmaceutyczną i techniczną, bioetanol.  Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie na rynek surowca naturalnego, który zastąpi ropę naftową, i stanie się powszechnie stosowanym, pełnoprawnym komponentem w przemyśle. Dzięki temu wykorzystanie paliw w przemyśle nie będzie powodowało nadmiernej emisji zanieczyszczeń. Produkowane paliwa można również z powodzeniem stosować przy produkcji elementów codziennego użytku.

Ze względu na ilość zgromadzonych substancji: metanol, metanolan sodu i dodatki do estrów Zakład produkcyjny WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. zakwalifikowany został do Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR).

5. Strategia podatkowa.:

Spółka zgodnie z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązana jest do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej:

6. Charakterystyka składowanych substancji:

Zarówno metanol, jak i metanolan sodu, są truciznami. Obie te substancje po spożyciu lub przypadkowym wchłonięciu mogą powodować nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, upojenie alkoholowe, osłabienie widzenia, ślepotę (nieodwracalne uszkodzenie nerwu centralnego), spadek ciśnienia krwi, podniecenie, apatię, śpiączkę. Zatrucie obiema tymi substancjami może prowadzić również do śmierci.

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. znajdują się również inne niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują o zaliczeniu zakładu do tych o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Karta charakterystyki substancji do pobrania poniżej:

7. Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie niezwłocznie poinformowani zostaną:

– Komendant Miejski PSP we Wrocławiu,
– Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Na podstawie wewnętrznych procedur i instrukcji:

– alarmowanie osób o zagrożeniu
– prowadzenie ewakuacji
– ograniczenie skutków awarii
– informowanie o zagrożeniu
– współpraca Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi
– udostępnienie opinii publicznej informacji o zagrożeniach powodowanych przez WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A.