O firmie

Liderze wśród biopaliw

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. to jeden z liderów w produkcji biopaliw w Europie

Produkty, które znajdują się w ofercie to:
estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, gliceryna farmaceutyczna i techniczna, bioetanol.

Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie na rynek surowca naturalnego, który zastąpi ropę naftową, i stanie się powszechnie stosowanym, pełnoprawnym komponentem w przemyśle. Dzięki temu wykorzystanie paliw w przemyśle nie będzie powodowało nadmiernej emisji zanieczyszczeń. Produkowane paliwa można również z powodzeniem stosować przy produkcji elementów codziennego użytku.

Polityka firmy opiera się na trzech filarach: innowacyjne rozwiązania technologiczne, troska o środowisko oraz wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Wszystkie produkowane materiały są nietoksyczne i przyjazne środowisku, gdyż biopaliwa należą do tzw. czystych źródeł energii. W przyszłości będzie możliwość stosowania niekonwencjonalnych surowców do produkcji.

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi Spółka dąży do rozbudowy infrastruktury, dywersyfikacji portfela oferowanych produktów oraz ekspansji na kolejne rynki zbytu. Do głównych klientów firmy należą PKN ORLEN oraz LOTOS S. A.

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. to stabilna spółka, która przynosi zyski, a dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i konsekwentnej strategii działań sukcesywnie rozwija się oraz zwiększa obroty.

Prezes Zarządu

DARIUSZ GOLIAN

Certyfikaty

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. posiada niezbędne koncesje, certyfikaty oraz uprawnienia do prowadzenia działalności w branży biopaliwowej.

Certyfikat KZR INiG dla produkcji, obrotu i magazynowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych i bioetanolu.
System certyfikacji biopaliw i biopłynów (System KZR INiG) w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu w Polsce. Zasady systemu KZR INiG oparte są na wymaganiach określonych w dyrektywie 2009/28 / WE Parlament Europejski i Rada z dnia 23 kwietnia 2009 r. W sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniając, a następnie uchylając dyrektywy 2001/77 / WE i 2003/30 / WE (dyrektywa RED (z ang. Renewable Energy Directive), czyli dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii). Wymagania systemu KZR INiG są zgodne z celami określonymi w dyrektywie, a także uwzględniają warunki lokalne. System KZR INIG znajduje się na liście zatwierdzonych systemów dobrowolnych na poz.17.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. w procesie produkcyjnym postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo aktywnie dba o środowisko naturalne oraz o racjonalne wykorzystanie zasobów. Wszystkie produkty są biodegradowalne oraz nietoksyczne, a wszystkie procesy zostały dostosowane do wyśrubowanych norm i standardów jakości w Europie.
Jedną z domen Spółki jest propagowanie oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, które są priorytetowym elementem polityki Unii Europejskiej.

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. przyłącza się również do apeli o zmniejszenie importu ropy naftowej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.