Notice: Undefined index: _file_ in /home/server630531/ftp/www/wratislavia/wp-content/themes/highstand/core/highstand.class.php on line 504

Koncesje

Na energię z natury

WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. posiada koncesje na magazynowanie i obrót estrami metylowymi wyższych kwasów tłuszczowych stanowiącymi samoistne paliwo (dokumenty do pobranie na dole strony).
Dzięki dużej bazie zbiornikowej oraz bocznicy kolejowej oferujemy możliwość świadczenia usługi magazynowania i przeładunku estrów metylowych w postaci biokomponentu lub samoistnego paliwa B100.

Zgodnie z art 4ba pkt 1 ustawy Prawo Energetyczne ( Dz. U. 1997 nr 54 poz 348 z poźń. zm.) „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji”.

Do pobrania