Notice: Undefined index: _file_ in /home/server630531/ftp/www/wratislavia/wp-content/themes/highstand/core/highstand.class.php on line 504
OFERUJEMY
ESTRY METYLOWE
BIODIESEL
UCOME
GLICERYNĘ
BIOETANOL
WSPÓŁPRACĘ

Oferta

Przyjazna środowisku

Głównym produktem wytwarzanym w zakładzie WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. są estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, zwane potocznie biodieslem i najnowsze zwane UCOME, produkowane z olejów posmażalniczych. Zakład wyrabia również wysokiej jakości glicerynę surową oraz glicerynę destylowaną (farmaceutyczną).

Instalacja do produkcji estrów powstała na bazie technologii firmy DESMET BALLESTRA – światowego lidera w dostarczaniu linii produkcyjnych w branży biopaliwowej.

Biodiesel (RME)

Biodiesel to doskonały zamiennik olejów napędowych. Może być stosowany w samochodach z silnikiem diesla jako samoistne paliwo (Biodiesel – B100) lub jako mieszanka paliwowa z olejem napędowym. Obecnie na polskim i europejskim rynku dominuje to drugie rozwiązanie. Rafinerie (zamiennie koncerny paliwowe) są zobligowane prawnie do mieszania paliwa z biokomponentem (regulacje prawne w Polsce zezwalają na max.7% udział estrów w „tradycyjnym ON" dostępnym na stacjach benzynowych).

Jego stosowanie powoduje ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jest także biodegradowalny i nietoksyczny.

Przedsiębiorstwo produkuje biodiesel na bazie oleju rzepakowego. Ten rodzaj estrów charakteryzuje się najwyższą jakością wśród tego typu produktów, spełniając przy tym najostrzejsze wymagania normy europejskiej (EN 14214).

Do pobrania

UCOME

UCOME to estry metylowe kwasów tłuszczowych produkowane z odpadów. Z uwagi na rodzaj surowca, są określane mianem tzw. biopaliw II generacji, czyli produktów wytwarzanych z olejów posmażalniczych, które są kategoryzowane jako odpady.

Produkcja biopaliwa z odpadów jest znacznie korzystniejsza dla środowiska niż produkcja z tradycyjnych olejów gdyż:

1) do produkcji nie używa się surowców rolniczych – płodów rolnych, które posłużyć mogą jako żywność,
2) zagospodarowuje się odpady, które są uciążliwe w utylizacji (oleje posmażalnicze wylewane do systemu kanalizacji przysparzają dużych problemów w procesie przesyłania i oczyszczania ścieków).

Z uwagi na powyższe estry metylowe UCOME mają wyższy potencjał redukcji emisji CO2 do atmosfery (tzw. GHG), który wynosi 90.3% (certyfikat REDCERT 2018-2019) w stosunku do standardowych paliw kopalnych.

Produkowane przez WRATISLAVIA-BIODIESEL S.A. estry UCOME mają bardzo dobre parametry jakościowe i są w pełni zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14214.

Do pobrania

Gliceryna surowa (techniczna)

Gliceryna jest głównym produktem ubocznym powstającym przy produkcji biodiesla. Jest to najprostszy alkohol trójwodoropropylenowy.

Jest ona powszechnie stosowana w przemyśle nawozowym i paszowym.

Gliceryna surowa jest także poddawana procesowi przetwarzania w celu uzyskania wysokiej jakości gliceryny farmaceutycznej, która spełnia europejską normę Eu Ph 8.0.

Do pobrania

Gliceryna farmaceutyczna (destylowana)

Do produkcji gliceryny farmaceutycznej używamy wyłącznie gliceryny surowej pozyskanej z niemodyfikowanego genetycznie oleju rzepakowego, z własnej produkcji.

Gliceryna farmaceutyczna znajduje szerokie zastosowanie, zgodnie z nazwą, w przemyśle farmaceutycznym, a także kosmetycznym oraz spożywczym.

Do pobrania

Bioetanol

Bioetanol to alkohol etylowy (rolniczy, bezwodny), otrzymywany z surowców pochodzenia roślinnego. Jest on stosowany jako ekologiczny biokomponent paliw silnikowych i jako składnik do produkcji eteru etylotertbutylowego (ETBE).

Dodawanie bioetanolu do benzyn silnikowych wpływa na poprawę bilansu obiegu dwutlenku węgla w przyrodzie. Dzięki możliwościom produkcyjnym oraz swoim właściwościom, bioetanol może stać się jednym z najważniejszych surowców energetycznych przyszłości.